SEKRETARIAT WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO

INSTYTUT FILOZOFII

tel. 12 39-99-520; 12 39-99-514 

 e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl

pokój  009

tel. 12 39-99-523