Rektorat Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, Zofijówka

31-501 Kraków

tel: 123 999 502

e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

dr Paweł Biały

e-mail: iod@ignatianum.edu.pl