Rektorat Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, budynek Zofijówka

31-501 Kraków

tel. 12 39 99 502

e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

dr Paweł Biały

e-mail: iod@ignatianum.edu.pl

 

Rzecznik Akademii Ignatianum w Krakowie

ks. dr Jacek Prusak SJ

pokój: Dom Pisarzy, ul. Kopernika 26

e-mail: jacek.prusak@ignatianum.edu.pl

 

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej

ks. Radosław Robak SJ

e-mail: radoslaw.robak@ignatianum.edu.pl