Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. 12 39 99 520

e-mail: dziekanatwf@ignatianum.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Filozoficznego

tel. 12 39 99 510

Centrum Medialne WAM (I piętro)

Kierownik Dziekanatu Wydziału Filozoficznego:

mgr Anna Zwiercan-Witkowska

tel. 12 39 99 510

e-mail: anna.zwiercan-witkowska@ignatianum.edu.pl

Młodszy specjalista:

mgr Olha Pakosh

e-mail: olha.pakosh@ignatianum.edu.pl

 

Sekretariat Wydziału Filozoficznego

p.o. Kierownika Sekretariatów Wydziału Filozoficznego 

mgr Jadwiga Bandarzewska

pokój 011

tel. 12 39 99 522

e-mail: jadwiga.bandarzewska@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Dziennikarstwa 

tel. 12 39 99 527

e-mail: dziennikarstwo@ignatianum.edu.pl

pokój 011 

Mlodszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Weronika Siwek

tel. 12 39 99 527

e-mail: weronika.siwek@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Filozofii

tel. 123 999 523

e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl

pokój 010

Referent administracyjny ds. obsługi studentów

mgr Katarzyna Graczyk

tel. 123 999 523

e-mail: katarzyna.graczyk@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Kulturoznawstwa 

tel. 12 39 99 513

e-mail: kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl

pokój 010

p.o. Kierownika Sekretariatów Wydziału Filozoficznego

mgr Jadwiga Bandarzewska 

pokój 011

tel. 12 39 99 522

e-mail: jadwiga.bandarzewska@ignatianum.edu.pl

Młodszy specjalista ds. obsługi studentów 

mgr inż. Marta Bukowiec

pokój 010 

tel. 12 39 99 525

e-mail: marta.bukowiec@ignatianum.edu.pl

Młodszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Joanna Tlałka 

pokój 010

tel. 12 39 99 565

e-mail: joanna.tlalka@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Psychologii 

tel. 12 39 99 520; 12 39 99 512

e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl

pokój 009

Starszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Joanna Nosal 

tel. 12 39 99 521

e-mail: joanna.nosal@ignatianum.edu.pl

Specjalista

mgr Maria Sołtys

tel. 12 39 99 529

e-mail: maria.soltys@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny 

mgr Magdalena Smagacz

tel. 12 39 99 533

e-mail: magdalena.smagacz@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny

inż. Magdalena Socha

tel. 12 39 99 524 

e-mail: magdalena.socha@ignatianum.edu.pl