Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. 12 39 99 520

e-mail: dziekanatwf@ignatianum.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Filozoficznego

tel. 12 39 99 510

Centrum Medialne WAM (I piętro)

 

 

Sekretariat Wydziału Filozoficznego

Instytut Filozofii

tel. 123 999 523

e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl

pokój 011

Referent administracyjny

mgr Anna Misiniec 

tel. 12 39 99 524 

e-mail: magdalena.socha@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

tel. 12 39 99 513

e-mail: kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl

pokój 010

Młodszy specjalista ds. obsługi studentów 

mgr inż. Marta Bukowiec

tel. 12 39 99 525

e-mail: marta.bukowiec@ignatianum.edu.pl

Młodszy specjalista ds. studenckich

mgr Joanna Tlałka 

tel. 12 39 99 565

e-mail: joanna.tlalka@ignatianum.edu.pl

tel. 12 39 99 527

e-mail: dziennikarstwo@ignatianum.edu.pl

pokój 011 

Referent administracyjny 

mgr Magdalena Smagacz

tel. 12 39 99 533

e-mail: magdalena.smagacz@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Psychologii 

tel. 12 39 99 512

e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl

pokój 109

Kierownik Sekretariatu

mgr Maria Sołtys

tel. 12 39 99 529

e-mail: maria.soltys@ignatianum.edu.pl

Starszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Joanna Nosal 

tel. 12 39 99 521

e-mail: joanna.nosal@ignatianum.edu.pl