Akademickie Biuro Karier Akademii Ignatianum w Krakowie

Budynek Główny, pok. 201

tel.: 665 007 990 

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

e-mail: abk@ignatianum.edu.pl,

kamila.golab@ignatianum.edu.pl