Naukowe

Projekt "Słowniki Społeczne"

Autor grafiki: Horn Print

 

Opracowanie oraz wydanie dwudziestu tomów słowników w ramach serii wydawniczej pt. „Słowniki Społeczne”

Dofinansowanie w ramach umowy MEiN/2021/DPI/178, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Okres realizacji projektu: od 2021-10-01 do: 2026-09-30

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł

Kierownik projektu: ks. dr Wit Pasierbek SJ

 

1. Główne cele projektu

 

Cel projektu:

Opracowanie oraz wydanie dwudziestu tomów słowników w ramach serii wydawniczej pt. „Słowniki Społeczne”. 

Główne działania w projekcie polegać będą na przygotowaniu i opublikowaniu dwudziestu tomów Słowników społecznych w językach polskim i angielskim oraz umieszczeniu ich na dedykowanej platformie internetowej. Dwadzieścia tomów Słowników społecznych uzupełni serię zapoczątkowaną czterema tomami wydanymi już w językach polskim i angielskim w 2021 r. (Pedagogika religii /Religious Pedagogy, Polityki publiczne / Public politicies, Etyka polityczna / Political Ethics, Geopolityka / Geopolitics), redagowaną przez badaczy: ks. dr. Wita Pasierbka SJ i prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę. Podobnie jak w nich, w kolejnych tomach ogłaszane będą hasła-eseje uwzględniające perspektywę interdyscyplinarną, problematyzujące zagadnienia związane z analizowanymi kategoriami i wskazujące różne sposoby ich pojmowania ongiś i obecnie, a przez to ukazujące sposoby i perspektywy ich wykorzystania, przy uwzględnieniu perspektywy wyznaczanej przez katolicką naukę społeczną.

 

2. Zadania w projekcie

 

  • Działania realizowane w roku 2021

W pierwszych trzech miesiącach realizacji projektu planowane jest powołanie Komitetu Sterującego, wybór pierwszych czterech „obszarów”/”pól zagadnień”, wybór redaktorów pierwszych czterech tomów, tematyki autorów haseł-esejów i ich autorów, a także rozpoczęcie prac badawczych przez redaktorów prowadzących serię, redaktorów tomów i wybranych autorów haseł-esejów do nich przeznaczonych.

  • Działania realizowane w roku 2022

W pierwszym pełnym roku realizacji projektu planowane jest ukończenie prac nad pierwszymi czterema tomami oraz ich publikacja książkowa w dwóch wersjach językowych i na platformie internetowej. Zostaną ogłoszone cztery pierwsze tomy przewidziane we wniosku, traktujące zapewne o Zrównoważonym rozwoju, Globalizacji i współzależności, Przedsiębiorczości oraz Studiach kulturowych. Zostanie nadto wybrana tematyka czterech kolejnych tomów (5-8), wybrani ich redaktorzy oraz autorzy haseł-esejów, a także rozpoczęte zostaną prace badawcze przez redaktorów prowadzących serię, redaktorów tomów i wybranych autorów haseł-esejów do nich przeznaczonych.

  • Działania realizowane w roku 2023

W drugim pełnym roku realizacji projektu planowane jest ukończenie prac nad tomami 5-8 oraz ich publikacja książkowa w dwóch wersjach językowych i na platformie internetowej. Zostaną ogłoszone cztery tomy przewidziane do wydania na rok2023, traktujące zapewne o Bezpieczeństwie publicznym, Ekologii, Współczesnej humanistyce i Współczesnych sporach moralnych. Zostanie nadto wybrana tematyka czterech kolejnych tomów (9-12), wybrani ich redaktorzy oraz autorzy haseł-esejów, a także rozpoczęte zostaną prace badawcze przez redaktorów prowadzących serię, redaktorów tomów i wybranych autorów haseł-esejów do nich przeznaczonych.

  • Działania realizowane w roku 2024

W trzecim pełnym roku realizacji projektu planowane jest ukończenie prac nad tomami 9-12 oraz ich publikacja książkowa w dwóch wersjach językowych i na platformie internetowej. Zostaną ogłoszone cztery tomy przewidziane do wydania na rok 2024, traktujące zapewne o Demokracji / Demokracji liberalnej i granicach „inkluzywności”, Etyce współczesnej i jej (także religijnych) uzasadnieniach, Wielokulturowości oraz prawach człowieka i prawach kulturowych, wreszcie o Zdrowiu publicznym Zostanie nadto wybrana tematyka czterech kolejnych tomów (13-16), wybrani ich redaktorzy oraz autorzy haseł-esejów, a także rozpoczęte zostaną prace badawcze przez redaktorów prowadzących serię, redaktorów tomów i wybranych autorów haseł-esejów do nich przeznaczonych. 

  • Działania realizowane w roku 2025

Zostaną ogłoszone cztery tomy przewidziane do wydania na rok 2025, traktujące zapewne o Kognitywistyce, Komunikacji społecznej i nowych mediach, Międzynarodowych stosunkach gospodarczych / Ekonomii międzynarodowej oraz Naukoznawstwie. Zostanie nadto wybrana tematyka czterech ostatnich tomów (17-20), wybrani ich redaktorzy oraz autorzy haseł esejów, a także rozpoczęte zostaną prace badawcze przez redaktorów prowadzących serię, redaktorów tomów i wybranych autorów haseł-esejów do nich przeznaczonych.

  • Działania realizowane w roku 2026

W ostatnim roku realizacji projektu (dziewięć miesięcy) planowane jest ukończenie prac nad tomami 17-20, zatem ostatnimi tomami, oraz ich publikacja książkowa w dwóch wersjach językowych i na platformie internetowej. Zostaną ogłoszone cztery tomy przewidziane do wydania na rok 2026, traktujące zapewne o Bioetyce/biopolityce/neuronaukach, Filozofii nauk społecznych, Polityce historycznej oraz Psychologii i socjologii polityki. Finalizowane będą prace badawcze przez redaktorów prowadzących serię, redaktorów tomów i wybranych autorów haseł-esejów do nich przeznaczonych.