Strona główna Uczelnia Projekty POWER Polska dla początkujących i średniozaawansowanych. Lepsza integracja imigrantów poprzez zdalne kształcenie kompetencji społecznych i językowych ПОЛЬСЬКА ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО ТА СЕРЕДНЬОГО РІВНІВ. КРАЩА ІНТЕГРАЦІЯ ІММІГРАНТІВ ШЛЯХОМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ


ПОЛЬСЬКА ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО ТА СЕРЕДНЬОГО РІВНІВ. КРАЩА ІНТЕГРАЦІЯ ІММІГРАНТІВ ШЛЯХОМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ