Strona główna Uczelnia Pomoc uchodźcom z Ukrainy


Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Pełnomocnik Rektora ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 marca 2022 r., Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ powołał Pełnomocnika Rektora ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w osobie Pana Stanisława Alwasiaka.

Zakres działań Pełnomocnika określony jest Zarządzeniem nr 34/2021/2022 Rektora AIK z dnia 4 marca 2022 r.

 

Zakres pomocy
  • prowadzimy zajęcia z języka polskiego jako obcego dla migrantów, do naszych czterech grup dołączyli teraz uchodźcy;

  • wspieramy i pomagamy w koordynacji przyjazdu niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunek z Ukrainy; większość dzieci ma już zapewnione miejsca na dłuższy pobyt w krajach UE;

  • wspieramy uruchomienie punktu pomocy psychologicznej dla uchodźców;

  • przygotowujemy wolontariuszy, naszych studentów i pracowników, do pracy w punkcie recepcyjnym na Dworcu PKP;

  • na bieżąco pomagamy uchodźcom – pracownikom naszych partnerskich uniwersytetów z Ukrainy (Żytomierz, Uniwersytet Katolicki Ukrainy);

  • wspieramy uczestników projektów realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacji Społecznych w ich zaangażowaniu na rzecz pomocy uchodźcom

  • zbieramy propozycje wsparcia od partnerów międzynarodowych Ignatianum; takie konkretne deklaracje działania złożyło już kilkanaście instytucji ze Szwajcarii, Austrii, Danii, Izraela, Luksemburga, Niderlandów, Norwegii, Portugalii;

  • Fundacja Ignatianum uruchomiła konto, na które można wpłacać darowizny na pracę z uchodźcami; zostaną one przeznaczone w pierwszym rzędzie na paliwo dla wolontariuszy, wyżywienie, książeczki i kolorowanki dla dzieci, rozwinięcie kursu języka polskiego.

 

Kontakt

Zachęcamy Państwa do włączenia się w powyższe działania i zgłaszanie propozycji własnych aktywności, w których moglibyśmy pomóc.

 

Stanisław Alwasiak

Pełnomocnik Rektora AIK ds. Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy

stanislaw.alwasiak@ignatianum.edu.pl