Strona główna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie funkcjonującą w ramach Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego. Poradnia świadczy pomoc studentom i pracownikom akademickim i administracyjnym.

Zadaniem Poradni jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa. Zadania te wykonują następujące osoby zatrudnione w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie:

  • psycholodzy, pedagodzy
  • osoby mające uprawnienia do poradnictwa związanego z coachingiem
  • terapeuci uzależnień na podstawie certyfikatu ukończenia szkolenia w tej dziedzinie
  • psychoterapeuci mający kompetencje do wykonywania tego zawodu potwierdzone certyfikatem bądź dyplomem cztero- lub pięcioletniej szkoły psychoterapii lub też zaświadczeniem o odbywaniu stażu w ramach szkoły psychoterapii i będący w superwizji

W Poradni stosowane są procedury kliniczne w zakresie:

  • diagnostyki psychologicznej
  • diagnostyki uzależnienia
  • poradnictwa
  • działań konsultacyjno- edukacyjnych
  • coachingu
  • psychoterapii krótkoterminowej

W ramach Poradni mogą odbywać się również warsztaty i szkolenia dla studentów i pracowników Ignatianum.