Strona główna Rekrutacja Terminarz rekrutacji


Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1 TURA - GŁÓWNA

Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

17 czerwca (poniedziałek, godz. 12.00)
do 12 lipca (piątek)

dla kandydatów rekrutujących się na podstawie dokumentów uzyskanych zagranicą

17 czerwca (poniedziałek, godz. 12.00)

do 15 lipca (poniedziałek)
dla pozostałych kandydatów

 

Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez DSS

do 16 lipca (wtorek)

Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z języka angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 

17 lipca (środa)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Ranking 

18 lipca (czwartek)

Ranking list rezerwowych 1

24 lipca (środa)

Ranking list rezerwowych 

29 lipca (poniedziałek)

WYNIKI 

Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych) 

19 lipca (piątek) o godz. 11:00

Wyniki z list rezerwowych 1 

24 lipca (środa) o godz. 14:00

Wyniki z list rezerwowych 2 

29 lipca (poniedziałek)
 o godz. 13:00

WPISY NA STUDIA 

Termin wpisów 1 

20 lipca (sobota) – 23 lipca (wtorek) do 13:30

Termin wpisów 2 (rezerwowe) 

25 lipca (czwartek) – 26 lipca (piątek)

Termin wpisów 3 (rezerwowe) 

30 lipca (wtorek) –
 31 lipca (środa)

 

 

 

 2 TURA - DODATKOWA

Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 

Od 20 lipca (sobota)
do 13 września (piątek)

dla kandydatów rekrutujących się na podstawie dokumentów uzyskanych zagranicą

Od 20 lipca (sobota)
do 17 września (wtorek)

dla pozostałych kandydatów

Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez DSS 

do 18 września (środa)

Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 

18 września (środa)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Ranking 

19 września (czwartek)

Ranking list rezerwowych 1 

24 września (środa)

WYNIKI 

Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych) 

19 września (czwartek) o godz. 17:00

Wyniki z list rezerwowych 1 

24 września (wtorek) o godz. 13:00

WPISY NA STUDIA 

Termin wpisów 1  

 20 września (piątek) – 23 września (poniedziałek)

Termin wpisów 2 

25 września (środa) – 26 września (czwartek)

 

 

 

 3 TURA - DODATKOWA

Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 

od 20 września (piątek) 
do 26 września (czwartek)

dla kandydatów rekrutujących się na podstawie dokumentów uzyskanych zagranicą

od 20 września (piątek) 
do 30 września (poniedziałek)

dla pozostałych kandydatów

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych 

do 1 października (wtorek)

Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 

30 września (poniedziałek)

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Ranking 

2 października (środa)

WYNIKI 

Wyniki (określenie list przyjętych i nieprzyjętych) 

2 października (środa) o godz. 17:00

WPISY NA STUDIA 

Termin wpisów  

4 października (piątek) 
5 października (sobota)

 

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji. 

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Terminarz rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

1. Rekrutacja elektroniczna na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025 w semestrze zimowym będzie trwała od 15 lipca 2024 r. do 27 września 2024 r., do godziny 13:30.

2. W celu potwierdzenia zgłoszenia należy złóżyć komplet wymaganych dokumentów, w siedzibie DSS w terminie od 15 lipca 2024 r. do 27 września 2024 r. w godzinach urzędowania biura.

3. Decyzja Dziekana w przedmiocie uruchomienia studiów zostaje podjęta najpóźniej do 1 października 2024 roku.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Terminarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej dla kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 będzie przebiegać zgodnie z poniższymi terminami:

1. Nabór główny

12.09.2024 r. (czwartek) – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie przez kandydatów dokumentów w Dziale Spraw Studenckich + wniesienie opłaty rekrutacyjnej

21.09.2024 r. (sobota) do godz. 14.00 – zamknięcie systemu i zakończenie przyjmowania dokumentów w Dziale Spraw Studenckich oraz koniec terminu na wniesienie opłaty rekrutacyjnej

23.09.2024r. (poniedziałek) – ksiegowanie opłat rekrutacyjnych

30.09.2024 r. (poniedziałek) – rozmowy kwalifikacyjne

01.10.2024 r. (wtorek) – rozmowy kwalifikacyjne

07.09.2024 r. (poniedziałek) godz. 13.00 – termin ogłoszenia wyników

08.10.2024 r. (wtorek) - 15.10.2024 r. (wtorek) – termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej (w Dziale Spraw Studenckich w godzinach urzędowania)

16.10.2024 r. (środa) – termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2. Nabór uzupełniający (uruchomiony wtedy, gdy nie zostanie wykorzystany limit miejsc)

08.10.2024 r. (wtorek) – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK + składanie przez kandydatów dokumentów w Dziale Spraw Studenckich + wniesienie opłaty rekrutacyjnej

14.10.2024 r. (poniedziałek) do godz. 14.00 – zamknięcie systemu i zakończenie przyjmowania dokumentów w Dziale Spraw Studenckich oraz koniec terminu na wniesienie opłaty rekrutacyjnej

15.10.2024 r. (wtorek) – księgowanie opłat rekrutacyjnych

16.10.2024 r. (środa) – rozmowy kwalifikacyjne

18.10.2024 r. (piątek) godz. 13.00 – termin ogłoszenia wyników

21.10.2024 r. (poniedziałek) – 28.10.2024 r. (poniedziałek) – termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej (w Dziale Spraw Studenckich w godzinach urzędowania)

29.10.2024 r. (wtorek) – termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.