Władze

   W semestrze zimowym r. ak. 2020/2021 dyżury odbywają się po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną.

 

 Dziekan Wydziału Filozoficznego
 Akademii Ignatianum w Krakowie
 dr hab. Tomasz Homa, prof. AIK

 dziekanwf@ignatianum.edu.pl   

 

 

 

             

  

 Prodziekan ds. Ogólnych
 Wydziału Filozoficznego 
 dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK

  prodziekanwf@ignatianum.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Prodziekan ds. Studenckich
 Wydziału Filozoficznego
 dr Krzysztof Duda

 

 prodziekan.studenciwf@ignatianum.edu.pl