Władze i Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Filozoficznego

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Terminy dyżurów w roku akademickim 2019-2020, semestr letni:

dyżur co 2 tygodnie (24.02,9.03,23.03,6.04,20.04,4.05,18.05,1.06,15.06)

Poniedziałek: 13:15 – 15:15, p.107

Kontakt: pawel.maciaszek@ignatianum.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich

dr Dariusz Grzonka

Terminy dyżurów w roku akademickim 2019-2020, semestr letni:

Środa: 9:00 – 10:00, p. 107 (dyżur administracyjny)

Środa: 10:30 - 11:30, p. 520 (dyżur dydaktyczny)

Kontakt: dariusz.grzonka@ignatianum.edu.pl

 

Rada Instytutu Dziennikarstwa w roku akademickim 2019-2020

Dziekan Wydziału Filozoficznego: dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa: ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich: dr Dariusz Grzonka

 

Kierownicy Katedr:

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

dr Leszek Gęsiak SJ

Przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych:

dr Paulina Winiarska

Przedstawiciele pracowników dydaktycznych:

red. Paweł Sołtysik

Przedstawiciel pracowników administracyjnych:

mgr Weronika Siwek

Przedstawiciele studentów:

Monika Chrzanowska

Michalina Osiecka