Władze Wydziału

 Dziekan Wydziału Pedagogicznego
 Akademii Ignatianum w Krakowie
 dr Krzysztof Biel SJ

 dyżur odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej
dziekanwp@ignatianum.edu.pl
Studenci

wtorek 9.00-11.00
P.T. Wykładowcy
środa 11.00-13.00

 

 Prodziekan ds. Studenckich
 Wydziału Pedagogicznego
 dr hab. Anna Królikowska prof. AIK

 prodziekan.studenciwp@ignatianum.edu.pl

dyżur odbywa się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

 dla wszystkich studentów

 wtorek 13.00-14.00

 

 Prodziekan ds. Ogólnych
 Wydziału Pedagogicznego
 dr Radosław Zyzik

 prodziekanwp@ignatianum.edu.pl

 dyżur odbywa się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

 wtorek 9.00-11.00