Strona główna Uczelnia Projekty POWER Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów (alias: Wsparcie Kompetencyjne dla Cudzoziemców)


Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów (alias: Wsparcie Kompetencyjne dla Cudzoziemców)


 

 

 

 

Dofinansowanie w ramach: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 01.02.2019 do 31.12.2021

Wartość projektu: 868 915,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 732 321,56 zł

Kierownik projektu: dr hab. Artur Wołek, prof. AIK. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Główny cel projektu

Akademia Ignatianum realizuje projekt mający na celu szybszą integrację migrantów w życie społeczne i zawodowe w Polsce.

 

Zadania w projekcie

Każdego dnia cudzoziemcy w Polsce mają do czynienia z całym szeregiem tzw. barier: językowych, informacyjnych i integracyjnych.

Program oparty jest na zadaniach edukacyjnych i społecznych. W tym celu organizowane będą seminaria, spotkania, wykłady i konsultacje w celu lepszego zrozumienia języka, kultury i historii Polski, a także promowanie rozwoju kompetencji społecznych - zaufania społecznego, umiejętności współpracy, aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości.

Zapraszamy młodzież od 18 do 29 lat z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, a także z innych państw trzecich spoza UE, które mieszkają w województwie małopolskim, w szczególności osoby niepełnosprawne.

 

Zapraszamy do rejestracji od 04.03.2019 osobiście:

ul. Kopernika 26, pok. 11, 31-501, Kraków

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00

wsparcie@ignatianum.edu.pl