Zapytania ofertowe

Realizacja autorskich prac programistycznych w zakresie kursy e-learningowego dot. nauczania języka polskiego dla obcokrajowców w ramach projektu pt. „Polska dla Początkujących i średniozaawansowanych”

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zapraszamy do współpracy: p4p@ignatianum.edu.pl