Kroki rejestracyjne

  1. Zapoznanie się z treścią regulaminu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  2. Wydrukowanie i wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do tegoż regulaminu, znajdujący się w zakładce Akty prawne i wzory dokumentów.
  3. Zgłoszenie się osobiście do siedziby biura z celu złożenia kwestionariusza oraz okazania dokumentacji medycznej oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe student posiada.

 

Dokumentacja (nie powinna być starsza niż 60 dni) stanowiąca podstawę wsparcia powinna zawierać:

  opis aktualnego stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem tych objawów, które mogą rodzić bariery w procesie uczenia się i/lub wymagać określonych warunków zamieszkania czy zmian stylu życia rzutujących na tempo i/lub efektywność nauki

     informacje o prawdopodobnym czasie wystąpienia początków objawów

     informacje o natężeniu i dynamice zmian objawów w czasie

     informacje o aktualnie prowadzonym leczeniu i towarzyszących mu skutkach ubocznych

     informacje o aktualnych zaleceniach służących poprawie lub stabilizacji stanu zdrowia

  informacje o spodziewanym czasie, w jakim powinna nastąpić ponowna ewaluacja ustaleń zawartych w dokumentacji

Informacje zawarte w przygotowanej dokumentacji medycznej mają na celu zaplanowanie wsparcia, które nie zmniejszyłoby stojących przez studentem wyzwań, a jedynie zredukowało wpływ barier po stronie standardowego sposobu organizacji studiów.

 

Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).