Dla kogo?

Kto jest uprawniony do korzystania z usług BON:

  osoby ze społeczności akademickiej, które są niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);

  osoby ze społeczności akademickiej, które są przewlekle chore, znajdują się pod opieką lekarza i okażą odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą ich stan zdrowia;

  kandydaci na studia, którzy chcą skorzystać w postępowaniu kwalifikacyjnym z dostosowania formy tego postępowania do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności

Aby skorzystać z pomocy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy zarejestrować się do BON. Kroki jakie należy podjąć w tym celu znajdują się w zakładce Kroki rejestracyjne. Szanując niezależność i prawo do prywatności, Biuro udziela pomocy tylko tym studentom, którzy sami zgłoszą się po pomoc.