09.07.2019

Dyżur sekretariatu Instytutu Psychologii w okresie wakacji


W dniach od 11 lipca 2019 r., do 31 sierpnia 2019 r. sekretariat Instytutu Psychologii będzie pełnił dyżur we wtorki i czwartki w godz. 10.00- 13.00.