16.04.2019

Odwołane zajęcia z dr. Krzysztofem Krzysztofem


W dn. 06.05.2019 r. zajęcia z dr. Krzysztofem Krzysztofem
są odwołane.

Przedmiot Zasady prowadzenia szkoleń i warsztatów zostanie odrobiony w dn. 15.05.2019 r. w godz. 15.00-16.30, sala 302.

Przedmioty: Psychologiczna problematyka twórczości artystycznej - teoria i praktyka oraz

Zjawisko estetyczne w przestrzeni publicznej - podejście eksperymentalne zostaną odrobione w ramach zajęć
w Ogrodzie Botanicznym w dn. 15.05.2019 r.
( potwierdzenie i szczegóły u prowadzącego )