Strona główna Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Komunikaty Poszukiwani Asystenci Osób Niepełnosprawnych


05.11.2021

Poszukiwani Asystenci Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo,

 

prowadzimy nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej szczególnie pośród studentów AIK kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. Rolą asystenta jest pomoc osobie niepełnosprawnej w samodzielnym funkcjonowania na terenie uczelni.

Pomoc ta w zależności od rodzaju niepełnosprawności studenta może polegać na:

- bieżącej pomocy przy odczytywaniu treści wyświetlanych w trakcie zajęć i odczytywaniu treści będącej tylko w czarnodruku, w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku 

- przepisywaniu notatek z wersji papierowej na elektroniczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;

- pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych i przemieszczaniu się po terenie budynku uczelni,

- pośredniczeniu w kontakcie niepełnosprawnego studenta z prowadzącym zajęcia i innymi pracownikami uczelni,

- innej formy wsparcia ustalonej przez asystenta w porozumieniu z niepełnosprawnym studentem.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej za swoją usługę otrzymuje wynagrodzenie (stawka godzinowa) i jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Zakres usług oraz wymiar czasu pracy asystenta uzależniony jest od potrzeb określonych przez osobę niepełnosprawną, które każdorazowo ustalane są z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo Asystenci będą mogli korzystać z parkingu uczelnianego.

 

Zgłoszenia przyjmowanie są na adres: bon@ignatianum.edu.pl