Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Stanowisko stażysty Sądzie Rejonowym dla Krakowa - PŁATNY STAŻ, zgłoszenia do 19 lipca!


03.07.2019

Stanowisko stażysty Sądzie Rejonowym dla Krakowa - PŁATNY STAŻ, zgłoszenia do 19 lipca!


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY 

Sygnatura konkursu Kd. N -111-4/19 

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 j.t.) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1 etat. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2 700 zł brutto miesięcznie. 

Termin składania ofert:

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-126, bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). 

Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu – „Konkurs –  Kd. N - 111-4/19”. 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Szczegóły ogłoszenia w załączniku: plik "Konkurs"