13.03.2020

Szkolenia zawieszone


Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć w formie kontaktu bezpośredniego w pomieszczeniach Akademii Ignatianum w Krakowie w terminach  12 marca br. do 8 kwietnia informujemy, że szkolenia w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 również zostają zawieszone.

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować w miarę rozwoju sytuacji.