Strona główna Uczelnia Projekty POWER Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Komunikaty Warsztaty dla Pracowników Naukowo-Dydaktycznych „Prowadzenie zajęć online, przygotowanie do kursów nauczania na odległość"


29.10.2020

Warsztaty dla Pracowników Naukowo-Dydaktycznych „Prowadzenie zajęć online, przygotowanie do kursów nauczania na odległość"


Szanowni Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, organizujemy w ramach projektu POWER (POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni) warsztaty „Prowadzenie zajęć online, przygotowanie do kursów nauczania na odległość”. Mamy nadzieję, że warsztaty pomogą nam wszystkim w lepszym i sprawniejszym przygotowaniu ciekawych materiałów na potrzeby zajęć.

Warsztaty poprowadzi firma wyłoniona na drodze przetargu, tj. „Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka” z Kielc.

 

WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZDALNIE, w kilku grupach.

Liczebność jednej grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 16 godzin (4 x 4 godz.)

Termin realizacji warsztatów ustalany jest z firmą. Można już składać dokumenty rekrutacyjne.

 

Wymagana przez NCBR forma zgłoszenia, to wypełnienie formularzy, które wraz z instrukcją znajdują się pod linkiem: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania.

Dokumenty należy przesyłać na adres: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 39 99 662 

 

PROGRAM WARSZTATÓW

1.      Metody, narzędzia dydaktyczne i zasady nauczania na odległość

2.      Struktura kursu zdalnego

3.      Komponenty kursów e-learningowych i praktyczne tworzenie materiałów

4.      Tworzenie i udostępnianie wykładów w nauczaniu synchronicznym

5.      Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu komplementarnym

6.      Ćwiczenia interaktywne

7.      Współdzielenie danych i ich edycja

8.      Zasady przekazywania informacji zwrotnej uczestnikom kursu

9.      Wykorzystanie Internetu i innych zasobów w celach edukacyjnych (model wirtualny)

10.   Monitorowanie efektywności nauki

11.   Zasady przechowywania materiałów w formie cyfrowej