Zawiadomienie o publicznej obronie ks. mgra Pawła Kaszuby

ZAWIADOMIENIE

 

            Dziekan i Komisja ds. przewodu doktorskiego ks. mgra Pawła Kaszuby uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 26 września 2019 r. o godz. 11.30 w Sali Rady Wydziału Filozoficznego w Centrum Medialnym WAM ul. Kopernika 26 w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 

 

Tytuł rozprawy: Modelowanie etyczne cyberprzestrzeni z perspektywy osoby. Projekt personalistycznej etyki cyberprzestrzeni

 

 

Promotor:  ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Kucharski

 

           

Recenzenci:   dr hab. Joanna Mysona-Byrska, prof. UPJPII

                      ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

                      

     Zawiadomienie                

 

Rozprawa jest do wglądu w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne na stronie internetowej Akademii Ignatianum w Krakowie w zakładce Wydział Filozoficzny – Przewody doktorskie.