Przewody doktorskie

Szczegółowe informacje na temat przewodów doktorskich znajdują się pod adresem:

https://www.ignatianum.edu.pl/rada-ds-stopni-naukowych