Zawiadomienie o publicznej obronie mgr. Michała Szanduły

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Dziekan i Komisja ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Szanduły uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 30 września 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Filozoficznego w Centrum Medialnym WAM ul. Kopernika 26 w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 

 

Tytuł rozprawy: Wieloaspektowe formy realizacji kultury, jako element misji edukacyjnej w Wyższej Szkole Rolniczej – Akademii Rolniczej – Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w latach 1953-2012       

 

 

Promotor:  dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

 

           

Recenzenci:   dr hab. Wioletta Knapik

                      dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK

 

Zawiadomienie

Rozprawa jest do wglądu w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne na stronie internetowej Akademii Ignatianum w Krakowie w zakładce Wydział Filozoficzny – Przewody doktorskie.