Zawiadomienie o publicznej obronie mgra Marka Liszki

ZAWIADOMIENIE

 

            Dziekan i Komisja ds. przewodu doktorskiego mgra Marka Liszki uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 20 września 2019 r. o godz. 11.30 w Sali Rady Wydziału Filozoficznego w Centrum Medialnym WAM ul. Kopernika 26 w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 

 

Tytuł rozprawy: Dziedzictwo i tożsamość kulturowa Górali Polskiej Orawy w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

 

Promotor:  dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Duda

 

           

Recenzenci:   prof. dr hab. Maria Olszewska

                      dr hab. Marek Rembierz

 

 Zawiadomienie

Rozprawa jest do wglądu w Bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne na stronie internetowej Akademii Ignatianum w Krakowie w zakładce Wydział Filozoficzny – Przewody doktorskie.