Strona główna Wydział Filozoficzny Studia Przewody doktorskie Obrony zewnętrzne Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy w dn. 11.06.19 r. IS PAN


03.06.2019

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy w dn. 11.06.19 r. IS PAN


Zawiadomienie

Przewodniczący Komisji  ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej

Instytutu Slawistyki PAN

prof. dr hab. Jerzy Duma

zwiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 006 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Bartosza cembrowskiego

 

Tytuł rozprawy:

Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej

 

Promotor:

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

 

Promotor pomocniczy:

dr Błażej Osowski

 

Recenzenci:

dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN

prof. dr hab. Bogdan Walczak

 

Rozprawa jesr dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza 1B m.17 w Warszawie,

natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej Instytutu Slawistyki:

http://ispan.waw.pl/default/pl/przewody-doktorskie

 

Zawiadomienie