Strona główna Wydział Filozoficzny Studia Przewody doktorskie Obrony zewnętrzne Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy w dn. 24.06.19 r.


13.06.2019

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy w dn. 24.06.19 r.


ZAWIADOMIENIE

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

 

zawiadamiają, że dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie,

w sali konferencyjnej na IV piętrze - 400 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Laprus-Grudzień

 

nt. "Pielęgniarstwo transkulturowe a kształtowanie kompetencji międzykulturowych w trakcie edukacji akademickiej polskich studentów pielęgniarstwa"

 

Promotor: prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy nikitorowicz

                 dr hab. Urszula Kusio

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Zawiadomienie