Strona główna Wydział Filozoficzny Studia Przewody doktorskie Obrony zewnętrzne Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy w dn. 25.06.19 r.


17.06.2019

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy w dn. 25.06.19 r.


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma

zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.30

w sali nr 300  (pod Kopułą) na III piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

 

Tytuł rozprawy:

Procesy zanikania jezyka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

 

Promotor: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Recenzenci: dr hab. Michał Głuszkowski

                 dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

 

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartosiewicza 1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszcznie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej  Instytutu Slawistyki: http://ispan.waw.pl/default/pl/przewody-doktorskie

 

Zawiadomienie