Strona główna Wydział Filozoficzny Studia Przewody doktorskie Obrony zewnętrzne Zawiadomienie o publicznej obronie w dn. 29.05.19 r.


13.05.2019

Zawiadomienie o publicznej obronie w dn. 29.05.19 r.


ZAWIADOMIENIE

Dziekan i Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzneiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r. że w dniu

 

29 maja 2019 r. o godz. 14.00

 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii/pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Pawła Wiatera

 

nt.: Technologiczne uwarunkowania zmiany: przemiana gier wideo czy ewolucja filozofii gracza?"

 

Promotor:

dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS - Instytut Filozofii, UMCS, Lublin

recenzenci; dr hab. Mirosław Filiciak, prof. USWPS - Katedra Kulturoznawstwa, SWPS< Warszawa

prof. dr hab. Tadeusz Miczka - Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, UŚ, Katowice

 

Zawiadomienie

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie