Awans naukowy

Mgr Mariusz Jabłoński

Rozprawa doktorska na temat: "Logos i ethos narodu w myśli Feliksa Konecznego a kontekst współczesny"

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

prof. dr hab. Jana Skoczyńskiego

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Jabłońskiego - recenzent: prof. dr hab. Leszek Gawor

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Jabłońskiego - recenzent: dr hab. Piotr S.Mazur, prof.AIK

 

 

 

 

Mgr Joanna Kołat

Rozprawa doktorska na temat: "Blask i cienie życia codziennego w piętnastowiecznej Florencji" 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

prof. dr hab. Danuty Quirini – Popławskiej

oraz promotora pomocniczego:

dr. Łukasza Burkiewicza

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat - recenzent: dr hab. Marian Dygo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat - recenzent: dr hab. Rafał Hryszko

 

Mgr Agnieszka Muchacka-Cymerman

Rozprawa doktorska na temat: "Profesjonalny rozwój nauczyciela. Psychopedagogiczne studium porównawcze"

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

prof.zw. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman - recenzent: prof. dr hab. Bogusława Gołębniak

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman - recenzent: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 

 

Mgr Katarzyna Rabsztyn

Rozprawa doktorska na temat: "Kulturowy obraz tożsamości osób z zaburzeniami mowy. Analiza wybranych dzieł literackich i filmowych" 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

dr hab. Jolanty Bujak-Lechowicz 

oraz promotora pomocniczego:

dr Anety Kliszcz

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn - recenzent: dr hab. Leszek Zinkow

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn - recenzent: prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

Ks. dr Dariusz Radziechowski

Rozprawa doktorska na temat: "Filozoficzna koncepcja kultury Romana Ingardena i Karola Wojtyły. Studium analityczno-krytyczne" 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

dr hab. Piotra Duchlińskiego, prof. AIK   

oraz promotora pomocniczego:

dr. Roberta Grzywacza SJ

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego - recenzent: ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego - recenzent: dr hab. Zofia Majewska

Mgr Maria Szcześniak

Rozprawa doktorska na temat: "Malarskie przedstawienie Boga Ojca według przesłania s.Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej - studium kulturoznawcze" 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

prof. dr hab. Pawła Taranczewskiego  

oraz promotora pomocniczego:

dr. Pawła F. Nowakowskiego 

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak - recenzent: dr hab. Franciszek Chmielowski, prof. ASP

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak - recenzent: dr hab. Józef Kałużny

 

Mgr Agata Świerczek

Rozprawa doktorska na temat: "Obawy i niepokoje ludzi późnego średniowiecza w Europie Zachodniej na wybranych przykładach"

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

prof. zw. dr hab. Danuty Quirini – Popławskiej

 oraz promotora pomocniczego:

dr. Łukasza Burkiewicza

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek - recenzent: dr hab. Grzegorz Myśliwski

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek - recenzent: dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ

 

Mgr Joanna Mieczysława Szefer

Rozprawa doktorska na temat: "Pedagogika czytania jako rezydualny projekt kulturowy, społeczny i psychorozwojowy"

 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora:

dr hab. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, prof. APSL

oraz promotora pomocniczego:

dr Justyny Ratkowskiej-Pasikowskiej

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIA:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mieczysławy Szefer - recenzent: dr hab. Wiesław Andrukowicz, prof. US 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mieczysławy Szefer - recenzent: dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ