Awans naukowy

Mgr Łukasz Bartkowicz

Rozprawa doktorska na temat: Założenia filozoficzne koncepcji wolności Amartyi Sena. Studium analityczno-krytyczne

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr hab. Piotra Duchlińskiego, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr. Jarosława Kucharskiego

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIE: 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bartkowicza - recenzent: dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bartkowicza - recenzent: ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak  

 

 

 

 

Mgr Wojciech Biel

Rozprawa doktorska na temat: Stosowanie nowych mediów w indywidulanym procesie uczenia się młodzieży do egzaminu zawodowego (na przykładzie badania opinii osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)".

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora prof. nadzw. dr hab. Mateusza Nieca oraz promotora pomocniczego dr Ireny Pulak

 

ROZPRAWA: 

Rozprawa doktorska

 

STRESZCZENIE:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Biela - recenzent: prof. dr hab. Ryszard Gerlach

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Biela - recenzent: dr hab. Maciej Tanaś, prof. uczelni

Mgr Katarzyna Sucharkiewicz

Rozprawa doktorska na temat: Kulturoznawczy aspekt XX-wiecznej wytwórczości dewocyjnej częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn” 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Pawła Tarnczewskiego oraz promotora pomocniczego dr. Pawła F. Nowakowskiego 

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

STRESZCZENIE:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharkiewicz - recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Boruta 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharkiewicz - recenzent: ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka 

Mgr Marek Świder

Rozprawa doktorska na temat: „Szkoła zapisana w pamięci absolwentów I LO im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju. Studium historyczno-etnograficzne” 

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora prof. ucz. dr hab. Marii Marty Urlińskiej oraz promotora pomocniczego dr hab. Beaty Topij-Stempińskiej

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

 

STRESZCZENIE:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

 

RECENZJE:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marka Świdra - recenzent: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marka Świdra - recenzent: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

 

 

Mgr Weronika Pudełko

Rozprawa doktorska na temat: "Wybrane problemy emocjonalne dzieci z dyslalią. Wyzwania edukacyjne”

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora dr hab. Anny Królikowskiej, prof. AIK oraz promotora pomocniczego dr Anny Skoczek 

 

ROZPRAWA:

Rozprawa doktorska

 

STRESZCZENIE:

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

 

RECENZJE: