Informator dla studentów

 poniedziałek: sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

wtorek: godz. 10.00 - 14.00 (studia stacjonarne)

środa godz. 9.00-13.00 (studia stacjonarne)

czwartek: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

piątek: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

sobota: godz. 9.00 - 14.00 (studia niestacjonarne)

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin dyżurów.

Opiekunowie roczników - rok akademicki 2019/2020

I - FPMS - dr Katarzyna Marchewka (e-mail: katarzyna.marchewka@ignatianum.edu.pl)

II FPMS - dr Anna Rybka (e-mail: anna.rybka@ignatianum.edu.pl)

III FPMS - dr Agnieszka Chemperek (e-mail: agnieszka.chemperek@ignatianum.edu.pl)

IV FPMS - mgr Anna Bogatyńska -Kucharska (e-mail:anna.bogatynska-kucharska@ignatianum.edu.pl)

V FPMS - dr Krzysztof Kwapis (e-mail: krzysztof.kwapis@ignatianum.edu.pl)

 

I FPMN - dr Małgorzata Steć (e-mail: malgorzata.stec@ignatianum.edu.pl)

II FPMN - dr Katarzyna Sikora (e-mail: katarzyna.sikora@ignatianum.edu.pl)

III FPMN - dr Beata Winnicka (e-mail: beata.winnicka@ignatianum.edu.pl)

IV FPMN - dr Kamil Jezierski (e-mail: kamil.jezierski@ignatianum.edu.pl)

V FPMN - dr Tomasz Grzegorek (e-mail: tomasz.grzegorek@ignatianum.edu.pl)

Instytutowi Koordynatorzy

Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ - dr Adam Anczyk

Instytutowy Kierownik Praktyk Studenckich - dr Anna Rybka

Starostowie - rok akademicki 2019/2020

I FPMS - Bogucka Weronika

II FPMS- Szopa Patryk 

III FPMS - Rodzoń Ewa

IV FPMS -  Bażela Julia

V FPMS - Kuc Oliwia

I FPMN - Idzik Karolina

II FPMN – Staśko Jakub

III FPMN - Kozioł Aleksandra

IV FPMN - Raś Marta

V FPMN - Kozak-Baryła Katarzyna

Skróty nazw kierunków w Instytucie Psychologii

FPMS - psychologia, jednolite magisterskie, stacjonarne

FPMN - psychologia, jednolite magisterskie, niestacjonarne