Informator dla studentów

Instytutowi Koordynatorzy

Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ - dr Aleksandra Pohl

Instytutowy Kierownik Praktyk Studenckich - mgr Anita Duplaga

Opiekun modułu Przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Psychologii - mgr Marta Riess

 

 

Skróty nazw kierunków w Instytucie Psychologii

PSY-SJ  - psychologia, jednolite magisterskie, stacjonarne

PSY-NJ  - psychologia, jednolite magisterskie, niestacjonarne

 

Opiekunowie roczników w roku akademickim 2023/2024

I PSY-SJ – dr Anna Rybka
II PSY-SJ – mgr Anna Schab-Przybycień
III PSY-SJ – dr Agnieszka Krawczyk
IV PSY- SJ – dr Beta Winnicka
V PSY-SJ – dr Krzysztof Kwapis

I PSY-NJ - mgr Jacek Pawłowicz
II PSY-NJ – dr Tomasz Grzegorek
III PSY-NJ – mgr Ada Witenberg
IV PSY-NJ – mgr Marta Riess
V PSY- NJ – dr Joanna Cichorz-Sadowska

Starostowie roczników w roku akademickim 2023/2024

I PSY-SJ - Zalecka Aleksandra
II PSY-SJ –  Bąk Julia
III PSY-SJ – Kogut Piotr
IV PSY- SJ – Kroker Katarzyna
V PSY-SJ – Miodońska Emilia

I PSY-NJ -
 Pikuła Magdalena
II PSY-NJ – Tomasik Karolina
III PSY-NJ – Kaźmierczyk Julia
IV PSY-NJ – Gołąb Kamila
V PSY- NJ – Brózda Kamil