Informator dla studentów

Dyżury sekretariatu Wydziału Filozoficznego w roku akademickim 2020/2021

Kontakt z sekretariatem dla studentów możliwy jest na trzy sposoby:

  • e-mailowy: kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
  • telefoniczny na Ms Teams

DYŻURY MS TEAMS czwartek godz. 10.00 - 13.00

  • bezpośredni (spotkania w budynku Zofijówka/sala nr 02, poziom -1, wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu spotkania poprzez aplikację Booksy, prosimy o określenie tematu spotkania celem ewentualnego przygotowania odpowiedniej dokumentacji: https://booksy.com/pl-pl/75381_akademia-ignatianum_inni_8820_krakow)

 

Skróty nazw kierunków studiów

FKLS - kulturoznawstwo, pierwszy stopień, stacjonarne
FKUS
 - kulturoznawstwo, drugi stopień, stacjonarne

FTLS - turystyka i rekreacja, pierwszy stopień, stacjonarne

Opiekunowie roczników w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2020/2021

I rok Kulturoznawstwo – dr Bogumił Strączek 

II rok Kulturoznawstwo – dr Urszula Tes 

III rok Kulturoznawstwo – dr Anna Grzywa  

I rok Kulturoznawstwo II stopień – dr Edyta Koncewicz-Dziduch 

II rok Kulturoznawstwo II stopień – dr  hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK 

I rok Turystyka i rekreacja – mgr Karolina Gąszcz 

II rok Turystyka i rekreacja – dr Michał Szanduła 

III rok Turystyka i rekreacja – dr Piotr Krzysztoforski

 

Koordynator Programu Erasmus +

Koordynatorem Programu Erasmus + w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Tomasz Dekert.

Kierunkowi Kierownicy Praktyk Studenckich

Kierunek Kulturoznawstwo - dr Anna Grzywa.

Kierunek Turystyka i rekreacja - dr Piotr Krzysztoforski.

Starostowie w Instytucie Kulturoznawstwa

Rok akademicki 2020/2021

I FKLS - Violetta Petliak
II FKLS - Maria Łata
III FKLS – Kamil Korona

I FKUS - Magdalena Cieśla
II FKUS - Maciej Jędrychowski

I FTLS - Emilia Siedmilat
II FTLS - Maciej Pawlak
III FTLS - Patrycja Nogieć

 

KOŁA NAUKOWE