Informator dla studentów

Dyżury sekretariatu Wydziału Filozoficznego w roku akademickim 2019/2020

poniedziałek: sekretariat nieczynny

wtorek: godz. 10.00 - 14.00 (studia stacjonarne)

środa: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

czwartek: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

piątek: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin dyżurów.

Skróty nazw kierunków studiów

FKLS - kulturoznawstwo, pierwszy stopień, stacjonarne
FKUS
 - kulturoznawstwo, drugi stopień, stacjonarne

FTLS - turystyka i rekreacja, pierwszy stopień, stacjonarne

Opiekunowie roczników w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2020/2021

I rok Kulturoznawstwo – dr Bogumił Strączek 

II rok Kulturoznawstwo – dr Urszula Tes 

III rok Kulturoznawstwo – dr Anna Grzywa  

I rok Kulturoznawstwo II stopień – dr Edyta Koncewicz-Dziduch 

II rok Kulturoznawstwo II stopień – dr  hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK 

I rok Turystyka i rekreacja – mgr Karolina Gąszcz 

II rok Turystyka i rekreacja – dr Michał Szanduła 

III rok Turystyka i rekreacja – dr Piotr Krzysztoforski

 

Koordynator Programu Erasmus +

Koordynatorem Programu Erasmus + w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Tomasz Dekert.

Kierunkowi Kierownicy Praktyk Studenckich

Kierunek Kulturoznawstwo - dr Anna Grzywa.

Kierunek Turystyka i rekreacja - dr Piotr Krzysztoforski.

Starostowie w Instytucie Kulturoznawstwa

Rok akademicki 2019/2020

I FKLS - Gabriela Rodak
II FKLS - Kamil Korona
III FKLS – Magdalena Cieśla

I FKUS - Maciej Jędrychowski
II FKUS - Poitr Czerski 

I FTLS - Zuzanna Olesik
II FTLS - Patrycja Nogieć
III FTLS - Angelika Cistoń

 

KOŁA NAUKOWE