Strona główna Instytut Kulturoznawstwa Informator dla studentów


Informator dla studentów

Skróty nazw kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Kulturoznawstwa

FKLS - kulturoznawstwo, pierwszy stopień, stacjonarne

FKUS - kulturoznawstwo, drugi stopień, stacjonarne

FTLS - turystyka i rekreacja, pierwszy stopień, stacjonarne

Opiekunowie poszczególnych roczników w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK: Kulturoznawstwo

Studia I stopnia

I rok Kulturoznawstwo – dr Barbara Hryszko

II rok Kulturoznawstwo – dr Bogumił Strączek

III rok Kulturoznawstwo – dr Urszula Tes, od 15.01.2022 dr Ewa Chłap-Nowak

Studia II stopnia

I rok Kulturoznawstwo  – dr Tomasz Dekert

 II rok Kulturoznawstwo – dr Edyta Koncewicz-Dziduch

 

KIERUNEK: Turystyka i rekreacja

I rok Turystyka i rekreacja – dr Monika Kowalczyk

II rok Turystyka i rekreacja – mgr Karolina Gąszcz- Adamska, od 01.03.2022r. dr Anna Grzywa

III rok Turystyka i rekreacja – dr Michał Szanduła

Koordynator Programu Erasmus +

Koordynatorem Programu Erasmus + w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Tomasz Dekert.

Kierunkowi Kierownicy Praktyk Studenckich

KIERUNEK: Kulturoznawstwo - dr Anna Grzywa

KIERUNEK: Turystyka i rekreacja - dr Piotr Krzysztoforski

Starostowie roku w Instytucie Kulturoznawstwa

KIERUNEK: Kulturoznawstwo

I FKLS - Dominika Mąka

II FKLS - Violetta Petliak

III FKLS – Maria Łata

I FKUS - Kamil Korona

II FKUS - Magdalena Cieśla

KIERUNEK: Turystyka i rekreacja

I FTLS - Karol Siciarz

II FTLS - Katarzyna Moskała

III FTLS - Maciej Pawlak