Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Szanowni Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni!

W ramach projektu POWER (POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni) organizujemy warsztaty oraz szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie zasad efektywnego komunikowania w grupie, metod wpierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne, skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem, nauczania problemowego i interaktywnego, tutoringu akademickiego, prowadzenia zajęć online i przygotowywania materiałów do kursów nauczania na odległość. Zapraszamy do zapisów!

Prowadzenie zajęć online, przygotowanie do kursów nauczania na odległość (TRWA NABÓR)

WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZDALNIE, w kilku grupach.

 

LICZBA MIEJSC dla 1 grupy: 10 osób

CZAS SZKOLENIA: 16 godzin

Wymagana przez NCBR forma zgłoszenia, to wypełnienie formularzy, które wraz z instrukcją znajdują się pod linkiem: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

1.      Metody, narzędzia dydaktyczne i zasady nauczania na odległość

2.      Struktura kursu zdalnego

3.      Komponenty kursów e-learningowych i praktyczne tworzenie materiałów

4.      Tworzenie i udostępnianie wykładów w nauczaniu synchronicznym

5.      Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu komplementarnym

6.      Ćwiczenia interaktywne

7.      Współdzielenie danych i ich edycja

8.      Zasady przekazywania informacji zwrotnej uczestnikom kursu

9.      Wykorzystanie Internetu i innych zasobów w celach edukacyjnych (model wirtualny)

10.   Monitorowanie efektywności nauki

11.   Zasady przechowywania materiałów w formie cyfrowej

 

TERMIN:

Termin szkolenia ustalony zostanie po zebraniu grupy chętnych. 

KONTAKT:

tel.: 797 741 901

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Warsztaty nt. metod wspierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne (NABÓR ZAKOŃCZONY)

LICZBA MIEJSC: 10 osób

CZAS SZKOLENIA: 16 godzin

 

W programie szkolenia znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

 

1. Kluczowe zaburzenia psychiczne zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD.

2. Jak wspierać edukacyjnie osoby z zaburzeniami psychicznymi?

3. Jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy?

4. Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi?

5. Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu z osobami zaburzonymi.

*Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w najbliższym czasie.

TERMIN:

24.02.2021 r.
25.02.2021 r.

REKRUTACJA:

Termin naboru dokumentów trwa do 15 lutego 2020.

Lista uczestników zostanie ustalona 16 lutego 2020. 

Osoby, które po raz pierwszy przystępują do projektu prosimy o wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej oraz przesłanie na adres: izabela.sas@ignatianum.edu.pl 

 

KONTAKT:

tel.: 797 741 901

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Nauczanie problemowe i interaktywne w uczelni wyższej

LICZBA MIEJSC: 12 

LICZBA GODZIN: 16

TERMIN SZKOLENIA:  24.03.2021

                                  31.03.2021

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie „Nauczanie problemowe i interaktywne w uczelni wyższej” obejmuje następujące tematy:

 

1.     Cele i metody nauczania problemowego

2.     Projektowanie kursów akademickich metodą nauczania problemowego

3.     Nauczanie interaktywne na uczelni wyższej

4.     Metody aktywizujące studentów

5.     Prowadzący jako facylitator – jego rola i zadania

6.     Nauczanie partycypacyjne

 

Wymagana przez NCBR forma zgłoszenia, to wypełnienie formularzy, które wraz z instrukcją znajdują się pod linkiem: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania

Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

 

KONTAKT:

tel.: 797 741 901

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Zasady komunikowania się w grupie (TRWA NABÓR)

LICZBA MIEJSC: 15

LICZBA GODZIN: 16

TERMIN SZKOLENIA: indywidualnie będzie ustalany z grupą

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1.       Retoryka jako sztuka dyskusji

2.       Trudności w komunikacji – jak tworzyć komunikację

3.       Prowadzenie trudnych rozmów

4.       Podejście profesjonalne vs. Emocjonalne

5.       Głos – podstawowe narzędzie pracy

 

KONTAKT:

tel.: 797 741 901

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

Warsztat ze skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem (TRWA NABÓR)

LICZBA MIEJSC: 10

LICZBA GODZIN: 16

TERMIN SZKOLENIA: indywidualnie będzie ustalany z grupą

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1.       Głos – podstawowe narzędzie pracy

2.       Warunki prawidłowej emisji

3.       Proces wydobywania głosu od strony technicznej

4.       Higiena głosu i praca nad głosem

5.       Wpływ postawy ciała i oddechu na głos

6.       Techniki oddychania

7.       Ekspresja mowy

8.       Budowanie kontaktu z innymi za pomocą głosu

9.       Podstawowe ćwiczenia oddechowe świadome używanie oddechu przeponowego, wykorzystanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych

10.     Higiena aparatu głosowego w pracy

 

KONTAKT:

tel.: 797 741 901

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl