Komunikaty

Wydarzenia
 • KONFERENCJA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

Mgr Maria Ujwary z Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, która odbywała się w dniach 24-26 maja 2024 r. W ramach tej konferencji wygłosiła ona referat pt. „Jemioła - nieproszony gość? O jemiole w kulturze i medycynie”. 

 

 • WYJAZD NAUKOWY DO RZYMU 

W dniach 6-10 maja 2024 r. dr Anna Grzywa przebywała na wyjeździe naukowym w ramach programu Erasmus+ na rzymskiej uczelni Università Roma Tre. Jest to stosunkowo młody uniwersytet, powstały w 1992 roku, który bardzo szybko się rozwinął (aktualnie posiada 13 wydziałów), osiągając przy tym wysoki poziom nauczania. 
W ramach tygodnia wymiany dr Grzywa uczestniczyła w szkoleniach, zajęciach, konferencji oraz prowadziła wykłady w języku włoskim dla studentów kursu Letteratura Cristiana Antica. Był to także czas na poznawanie działalności Roma Tre, rozmowy ze studentami, a także zapoznanie ich z historią i funkcjonowaniem Uniwersytetu Ignatianum  w Krakowie. Była to również okazja do zaproszenia włoskich studentów do odwiedzenia Ignatianum. Ważnym punktem wyjazdu stała się wymiana doświadczeń, zarówno dydaktycznych jaki naukowych, z profesorami zajmującymi się badawczo podobnym obszarem naukowym, co będzie kontynuowane w dalszej współpracy.

 

 • WYJAZD NAUKOWY DO MEDIOLANU 
W dniach 21-24 kwietnia 2024 r. dr Anna Grzywa z Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa przebywała na wyjeździe naukowym w ramach realizowanego projektu badawczego: Obraz społeczeństwa Mediolanu II poł. IV w. na podstawie wybranych komentarzy Ambrożego z Mediolanu do ksiąg ST oraz jego listów. Celem podroży była włoska uczelnia: Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie. Korzystając z uprzejmości i gościnności władz uczelni dr Grzywa miała okazję zwiedzić budynek uniwersytetu, aby poznać warunki i sposób pracy mediolańskich wykładowców i ich studentów. Przeprowadziła także kwerendę w bibliotece uniwersyteckiej oraz odbywała spotkania z pracującymi tam profesorami, m.in. z prof. Marco Rizzim, wykładowcą chrześcijańskiej literatury antycznej, dyrektorem Katedry Nauk Religijnych, który bardzo miło wspomina wizytę w murach Ignatianum, jaka miała miejsce w związku z jego uczestnictwem w międzynarodowej konferencji patrystycznej. Jak ustalono, dalsza współpraca między stronami będzie kontynuowana.
 

 

 • "DZIENNIKARSTWO W DOBIE TIKTOKA, INSTAGRAMA I X"
16 kwietnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziennikarstwo w dobie TikToka, Instagrama i X”. Została ona zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Otwarcia konferencji oraz przywitania gości dokonała dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK, dyrektor tegoż Instytutu. Następnie w temat konferencji wprowadził oraz zapowiadał prelegentów dr Przemysław Bukowski.
W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prelekcjami, które przybliżyły różnorodne aspekty tytułu konferencji. Rozważano ewolucję krótkich form medialnych, począwszy od tradycyjnych platform społecznościowych, aż po nowoczesne shorty w serwisach społecznościowych. Uczestnicy dowiedzieli się także, w jaki sposób dziennikarstwo zmienia się w okresie Web 2.0 i późnego informacjonizmu oraz jak algorytmy w mediach społecznościowych wpływają na użytkowników. Zostały poruszone kwestie etyczne związane z nowymi mediów. Prelegenci oraz uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania: czy dziennikarz jest influencerem, jak sztuczna inteligencja odsłania wyzwania dla etyki mediów, jakie są perspektywy etyczne dziennikarstwa w świecie nowych mediów.
Prelegentami w czasie konferencji byli: dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL (Instytut Badań Edukacyjnych), dr hab. Mirosław Lakomy, prof. UIK, dr hab. Katarzyna Drąg (UPJP2), dr Agnieszka Całek (UJ), dr Paweł Łokić (UAM) oraz nasi studenci: lic. Piotr Bukański (UIK) i lic. Wiktor Deredas (UIK).
 
 • WYSTAWA KOŁA NAUKOWEGO TURYSTYKA Z KULTURĄ

Po Krakowie, Szydłowcu, Łomży, Białymstoku, Siemiatyczach, wystawa przygotowana przez Koło Naukowe Turystyka z Kulturą UIK gościła w dniach 1-29 luty 2024 r. na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

 

 

 • DZIEŃ OTWARTY
W ramach Dnia Otwartego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie również w naszym Instytucie 20 marca 2024 roku odbyły się wydarzenia promujące nasze kierunki. Najpierw miał miejsce wykład dr. Dariusza Zdziecha – Turystyka na Pacyfiku, w którym uczestniczyli m.in. uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (około 150 osób). Następnie wielu naszych gości wzięło udział w warsztatach dziennikarskich w studiach radiowym i telewizyjnym, które prowadzili studenci dziennikarstwa UIK. Całość zwieńczył event na dziedzińcu Ignatianum przygotowany przez Stację 4.
 

 

 • KONFERENCJA O BIOGRAFISTYCE W ŁODZI

Pracownicy naszego Instytutu wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biografistyka w perspektywie antropologicznej”, która odbyła się w dniach 7-8 marca 2024 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykład „Życie i dzieło Tomasza Ignacego Szpota Dunina SJ (1644-1713) oraz jego wkład w etnografię nowożytnych Chin” wygłosił wspólnie z dr. Łukaszem Burkiewiczem z UIK dr Andrzej Wadas. Z kolei mgr Maria Ujwary zaprezentowała temat „Prof. Stanisław Krauze (1902-1977) - twórca polskiej szkoły bromatologicznej i jego wpływ na kulturę żywności i żywienia w Polsce”.

 

 

 • STUDENCI KULTUROZNAWSTWA W TEATRZE BAGATELA 

W ramach współpracy naszej Uczelni z Teatrem Bagatela w Krakowie oraz poznawania krakowskich instytucji kultury dla studentów kulturoznawstwa 2 i 3 roku studiów licencjackich została zorganizowana tzw. Premiera studencka, która odbyła się 1 marca. W ramach tego wydarzenia jego uczestnicy obejrzeli w Bagateli spektakl „Zimne ognie” w reż. Macieja Sajura oraz wzięli udział w spotkaniu z wykonawcami i twórcami, które poprowadziła dr hab. Olga Katafiasz. Organizacji tego eventu ze strony Uczelni podjęła się Sekcja ds. Promocji i e-Informacji przy Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa z pomocą Biura Promocji.

 

 • WYKŁADY DLA LICEUM MONTESSORI
Na zaproszenie Katolickiego Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie nasi pracownicy mieli okazję zaprezentować zajęcia dla uczniów tej szkoły, a tym samym „zareklamować” naszą uczelnię i Instytut. 17 stycznia swój wykład pt. „Czy nasza wolność pozwala na wszystko” wygłosił dr Przemysław Bukowski SCJ, natomiast 24 stycznia zajęcia pt. „Walka o niemarnowanie żywności - sprawa nas wszystkich” przeprowadziła mgr Maria Ujwary. Za każdym razem w spotkaniach uczestniczyło blisko 70 uczniów wraz z nauczycielami.
 
 

 

 • O TURYSTYCE W AUSTRALII 

 

17 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Turystyka z Kulturą, którego tematem była „Turystyka w Australii”.
Wydarzenie prowadził dr Dariusz Zdziech z naszego Instytutu, wzbogacając je opowieściami o swoim pobycie w kraju kangurów. 

 

 • MEDALE "ZASŁUŻONY DLA NAUKI POLSKIEJ SAPIENTIA ET VERITAS"

W pierwszych dniach grudnia 2023 roku odznaczeni zostali złotymi medalami Ministra Edukacji i Nauki „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK – Rektor UIK oraz ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Rektor kadencji 2014-2022. Natomiast brązowy medal otrzymał pracownik naszego Instytutu dr Krzysztof Duda.

 
 
 


 • DYSKUSJE NA YOUTUBE UIK

W ramach Centrum Etyki Chrześcijańskiej na Wydziale Filozoficznym UIK, kierowanym przez dr Magdalenę Kozak, pracownik naszego Instytutu dr Przemysław Bukowski SCJ zorganizował oraz prowadził w 2023 roku pięć dyskusji online z cyklu „Co Ciebie obchodzi? Czyli etyka codzienna”. W ramach tych spotkań odbyły się następujące wydarzenia: „Czym jest wartościowe dziennikarstwo?” (25.04.), "To tylko gra?” (30.05.), „Kto naprawdę kocha Polskę?” (20.06.), "Uchodźcy - dalecy czy bliscy?" (15.11.) oraz „Czy influencerzy uśmiercili autorytety?” (05.12.). Na kolejny rok kalendarzowy zaplanowana jest kontynuacja tych spotkań.

 

 • MATURZYŚCI Z KIELC W MURACH NASZEJ ALMA MATER

15 grudnia 2023 r. nasza Uczelnia gościła maturzystów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki. Trzydziestoosobowa grupa licealistów wraz ze swymi opiekunami - Panią Anną Pietrzyk, Panią Heleną Kępą oraz ks. Arturem Płazińskim - uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Promocji UIK, przy współudziale Sekcji ds. Promocji i e-Informacji, działającej przy Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK.

Czytaj całość.

 

 

 • KONFERENCJA NAUKOWA "FENOMEN SNU"

7-8 grudnia 2023 roku pracownik naszego Instytutu dr Marek Skrukwa uczestniczył w konferencji naukowej "Fenomen snu", organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań im. Edyty Stein Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Snem. Podczas konferencji dr Skrukwa wykonał program artystyczny, zaplanowany na inaugurację obchodów 20-lecia Centrum Badań im. Edyty Stein UAM w postaci recitalu złożonego z utworów J. S. Bacha, który poprzedził wykładem: „Jego czysty świat pociągał mnie ku wnętrzu”. Percepcja muzyki J. S. Bacha w myśli św. Edyty Stein". W kolejnym dniu konferencji wygłosił on referat pt.: "Fenomen snu w tragedii lirycznej „Atys” J. B. Lully’ego".

 

 • WYKŁAD O PIERWSZYM POLAKU, KTÓRY OPŁYNĄŁ ŚWIAT W CELACH NAUKOWYCH 

29 listopada 2023 roku na UIK miał miejsce wykład pracownika naszego Instytutu dr. Dariusza Zdziecha na temat Pawła E. Strzeleckiego (zm. 1873), polskiego podróżnika i badacza, który w celach naukowych jako pierwszy Polak opłynął świat. W wykładzie uczestniczyło 85 uczniów X LO w Krakowie. Ponadto dr Zdziech czynnie uczestniczył w panelu zorganizowanym 5 grudnia w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego po wykładzie prof. Aleksandra Posern-Zielińskiego pt. „Wybitni polscy badacze odległych krajów w XIX w. i ich dokonania w ocenie dzisiejszej”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez prof. Mariusza Ziółkowskiego, dyrektora Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezesa The Explorers Club Polska.

 

 • POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO
 
17 listopada 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Dziekana Wydziału Filozoficznego UIK za najlepsze prace dyplomowe oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów absolwentom. W uroczystości wzięła udział Dyrekcja naszego Instytutu, a wśród nagród znalazły się prace naszych studentów: lic. Dominika Gierej za pracę pt. „Popularność zespołów The HU i Żywiołak a elementy folklorystyczne w ich twórczości” (promotor: dr Bożena Prochwicz-Studnicka), mgr Kamil Korona za pracę pt. „Retro jako powracający trend we współczesnej popkulturze” (promotor: dr. hab. Stanisław Sroka, prof. UIK) oraz lic. Miłosz Bajgier za pracę pt. „Wojna widziana z perspektywy kobiety na podstawie reportaży Swietłany Aleksijewicz” (promotor: dr Edyta Koncewicz-Dziduch). Wśród wyróżnień Dziekana znalazła się praca lic. Dawida Jakubczyka pt. „Polska kultura rockowa jako wyraz młodzieżowego sprzeciwu wobec sytuacji społeczno-politycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1981-1989” (promotor: dr Anna Grzywa). Całe wydarzenie prowadził również pracownik naszego Instytutu dr Przemysław Bukowski SCJ.
 
 
 

 

 • WYJAZD BADAWCZY DR. HAB. JANUSZA SMOŁUCHY, PROF. UIK

W dniach 6 i 7 listopada 2023 roku członkowie zespołu badającego rękopis Tomasza Szpota Dunina SJ "Historiae Sinarum Imperii" w ramach projektu "Chiny i ich sąsiedzi w dziele "Historia Sinarum" polskiego jezuity Tomasza Szpota Dunina (1644-1713)" przebywali na wyjeździe badawczym w Instytucie Monumenta Serica w St. Augustin w Niemczech. W skład tego zespołu wchodził pracownik naszego Instytutu dr fab. Janusz Smołucha, prof. UIK (wraz z prof. Gościwitem Malinowskim oraz dr. Łukaszem Burkiewiczem). Instytut Monumenta Serica zajmuje się badaniami nad materialną i duchową kulturą Chin, Mongolii i Tybetu. Pobyt badawczy w tym instytucie przyniósł wiele cennych ustaleń, które wpłyną na interpretację badanych treści rękopisu Tomasza Szpota Dunina SJ.

 

 

 • DZIEŃ ADAPTACYJNY
 
4 października w auli budynku głównego UIK odbył się "Dzień adaptacyjny" dla studentów pierwszych roczników naszego Instytutu, to znaczy studiów zarówno 1 stopnia (licencjackich), jak i 2 stopnia (magisterskich) kierunków kulturoznawstwo, dziennikarstwo, turystyka i rekreacja.W ramach wydarzenia studenci zapoznali się z Dyrekcją Instytutu, zdobyli informacje nt. duszpasterstwa akademickiego WAJ oraz wysłuchali najważniejszych kwestii dotyczących działalności Sekretariatu Instytutu. Następnie przedstawicielka drugiego roku studiów magisterskich z dziennikarstwa podzieliła się swoją wiedzą nt. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOSweb).  Ważnym momentem tego spotkania była możliwość odebrania legitymacji studenckich (od pracowników z Centrum Obsługi Studenta) oraz gadżetów uczelnianych (przygotowanych przez Biuro Promocji). Po krótkim oprowadzeniu po Uczelni nastąpił moment integracji ze starostami poszczególnych kierunków. Była to okazja do zadawania pytań przez nowych studentów ich starszym koleżankom i kolegom.