Kontakt

Akademia Ignatianum w Krakowie

Rada ds. Stopni Naukowych

PL 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

 

tel. 12 39 99 509

e-mail: rsn@ignatianum.edu.pl

https://www.ignatianum.edu.pl/rada-ds-stopni-naukowych