Sekretariat Wydziału Filozoficznego – pok. 010
tel. 123 999 513
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl


OBSŁUGA STUDENTÓW:

Referent administracyjny
mgr inż Marta Bukowiec – pok. 010, tel. 12 39-99-525

marta.bukowiec@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny
mgr Jadwiga Bandarzewska – pok. 010, tel. 12 39-99-522

jadwiga.bandarzewska@ignatianum.edu.pl