Sekretariat Instytutu Psychologii, pokój 109

Kontakt z Sekretariatem dla wykładowców i osób z zewnątrz:

12 39 99 512

e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl

 

Kierownik Sekretariatu 

mgr Maria Sołtys

tel. 12 39 99 529

e-mail: maria.soltys@ignatianum.edu.pl

 

Starszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Joanna Nosal 

tel. 12 39 99 521

e-mail: joanna.nosal@ignatianum.edu.pl

 

 

W sprawach związanych z obsługą studentów prosimy o kontakt  z Działem Spraw Studenckich (DSS):
 
• e-mailowo: dss@ignatianum.edu.pl

• telefonicznie  (+48) 12 39 99 585 

• bezpośrednio podczas wizyty stacjonarnej w siedzibie Działu Spraw Studenckich (DSS). Więcej informacji o DSS znajduje się na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/centrum-obslugi-studenta