PROJECT KA107-2020

  • Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach projektu KA107-2020 trwa do 15 września 2021 r.

Projekt KA107-2020 obejmuje wymianę akademicką studentów oraz pracowników z 7 uniwersytetami spoza Unii Europejskiej, w sumie 37 mobilności z:


1. Katolickim Uniwersytetem Urugwaju (4 mobilności)
2. Katolickim Uniwersytetem św. Józefa w Bejrucie (16 mobilności)
3. Uniwersytetem Loyola w Chicago (2 mobilności)
4. Dwoma uniwersytetami na Ukrainie: Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki oraz Donieckim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stusa (6 mobilności)
5. Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Gruzji (5 mobilności)
6. Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. I. Herzena (4 mobilności)

Wymiana w ramach tego projektu jest możliwa w latach 2020/2021 - 2022/2023.

Zasady wyjazdów pracowników AIK do uczelni partnerskich:

  • Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (KKE) dokonuje oceny kandydatur na podstawie kryteriów.
  • Termin realizacji wyjazdów to: 2021 - 31 lipiec 2023.
  • W ramach przyznanego dofinasowania możliwe jest zrealizowanie następujących wyjazdów pracowniczych:

uczelnia partnerska liczba wyjazdów finansowanie  
Katolicki Uniwersytet Urugwaju STA 1 5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 1500 euro na podróż Planowana rekrutacja uzupełniająca
Uniwersytet Loyola w Chicago, USA
STA 1 5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 820 euro na podróż
Rekrutacja zakończona
Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraina
STA 1
5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 275 euro na podróż
Rekrutacja zakończona
Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa
STA 1
5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 275 euro na podróż
Rekrutacja zakończona
Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Gruzji STA 2 5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 360 euro na podróż
Planowana rekrutacja uzupełniająca:
STA 1
Katolicki Uniwersytet św. Józefa w Bejrucie, Liban STA 6
STT 1
5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 360 euro na podróż Planowana rekrutacja uzupełniająca:
STA 3 i STT 1
Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Herzena
STA 2 5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 275 euro na podróż
Rekrutacja zakończona