Skład Rady

Dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK - Przewodniczący, przedstawiciel dyscypliny "filozofia"

Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski - Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK - przedstawiciel dyscypliny "nauki o kulturze i religii"

Dr hab. Krzysztof Łabędź - przedstawiciel dyscypliny "nauki o polityce i administracji"

Prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski - przedstawiciel dyscypliny "pedagogika"

Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK - Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

Dr hab. ks. Paweł Maciaszek - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa

Dr Jacek Bielas - Dyrektor Instytutu Psychologii

Dr hab. Anna Bugajska, prof. AIK - Dyrektor Instytutu Neofilologii

Dr Konrad Oświecimski - Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji 

Dr Jacek Poznański SJ - Dyrektor Instytutu Filozofii

Dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. AIK - Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu