Władze i Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

e-mail: beata.bigaj@ignatianum.edu.pl

DYŻUR W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:

czwartek, godz. 12.00 – 13.00, pok. 107

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa ds. studenckich

dr hab. Izabela Kaczmarzyk

e-mail: izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

DYŻUR W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:

środa, godz. 11.00 - 12.00, pok. 107

W sprawach pilnych proszę się kontaktować e-mailowo.

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa ds. ogólnych

dr Danuta Smołucha

e-mail: danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl

DYŻUR W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:

czwartek, godz. 14.00 - 15.00, pok. 107 (dyżur dydaktyczny)

czwartek, godz. 13.00 – 14.00, pok. 107 (dyżur administracyjny)

 

Rada Instytutu Kulturoznawstwa

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa : Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK   

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich : Dr hab. Izabela Kaczmarzyk

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych : Dr Danuta Smołucha 

Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK – Prorektor ds. Studenckich

Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK – Prodziekan ds. Ogólnych

Dr Krzysztof Duda – Prodziekan ds. Studenckich 

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK

Dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof.AIK

mgr Karolina Gąszcz- Adamska

mgr Jadwiga Bandarzewska

Delegat studentów - Magdalena Cieśla

Delegat studentów - Patrycja Nogieć