Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK

e-mail: beata.bigaj@ignatianum.edu.pl

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA DS. STUDENCKICH

dr Anna Grzywa

e-mail: anna.grzywa@ignatianum.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA DS. OGÓLNYCH

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

e-mail: bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

 

RADA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA i DZIENNIKARSTWA

prof. dr hab. Stanisław Sroka

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK

dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. UIK

ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ, prof. UIK

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK

dr hab. Janusz Smołucha, prof. UIK

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK

dr Krzysztof Duda 

dr Anna Grzywa

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

mgr Joanna Tlałka – przedstawiciel Sekretariatu Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Dominika Mąka - przedstawiciel studentów

Szymon Kulka - przedstawiciel studentów