Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

e-mail: beata.bigaj@ignatianum.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA DS. STUDENCKICH

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

e-mail: izabela.kaczmarzyk@ignatianum.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA DS. OGÓLNYCH

dr Danuta Smołucha

e-mail: danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl

 

RADA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK - Dziekan Wydziału Filozoficznego

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK - Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK - Zastępca Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa ds. Studenckich

dr Danuta Smołucha - Zastępca Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa ds. Ogólnych

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK - Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK - Prodziekan ds. Ogólnych

dr Krzysztof Duda AIK - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK

mgr Karolina Adamska-Gąszcz

mgr Joanna Tlałka - przedstawiciel Sekretariatu Intytutu Kulturoznawstwa

Magdalena Cieśla - przedstawiciel studentów

Maria Łata - przedstawiciel studentów