Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHOLOGII

dr Jacek Prusak SJ

e-mail: jacek.prusak@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze zimowym 2022/2023:

 

 

ZASTĘCPA DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII DS. OGÓLNYCH

 

 

ZASTĘCPA DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII DS. STUDENCKICH

 

 

 

RADA INSTYTUTU PSYCHOLOGII:

Dyrektor Instytutu Psychologii: dr Jacek Prusak SJ

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Ogólnych: 

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Studenckich: 

Kierownicy Katedr:

prof. dr hab. Stanisław Głaz SJ

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. nadzw.

dr Tomasz Grzegorek

dr Kamil Jezierski

dr Łukasz Michalczyk

dr Krzysztof Nowakowski

 

 

Przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych:

 

Przedstawiciel pracowników dydaktycznych:

dr Kamil Jezierski

Przedstawiciel pracowników administracyjnych: 

mgr Maria Sołtys

Przedstawiciele studentów: