Akademickie Biuro Karier

W ramach projektu finansowane są również działania  Akademickiego Biura Karier. Celem  zadania wsparcie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy.

W ramach zadania przewiduje się następujące działania:

Działania w ramach biura karier planowane dla studentów:
● Warsztaty grupowe i szkolenia,
● pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
● doradztwo i diagnoza dotycząca mocnych i słabych stron studenta,
● pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
● doradztwo zawodowe indywidualne,
● monitorowanie i zbieranie informacji dotyczących rynku pracy, zatrudnienia, staży Zawodowych,
● informacja dot. szkoleń, uzupełnianie luk kompetencyjnych,
● informacja dot. kompetencji indywidualnych, testy z zakresu doradztwa zawodowego,
● informacje dot. własnej działalności gospodarczej.

Pośrednictwo pracy
● udostępnianie ofert pracy na stronie internetowej Biura Karier oraz gablotach Targi kariery,
● punkty konsultacyjne instytucji rynku pracy oraz pracodawców.


Więcej informacji znajduje się na stronie Akademickiego Biura Karier: https://www.ignatianum.edu.pl/doradztwo-zawodowe