Rekrutacja

Studenci

Drodzy Studenci,

chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18)
zapraszamy do biura w budynku Zofiówki (1 piętro, pokój nr 11) w celu złożenia dokumentów zgłoszeniowych tj. Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu.

Pracownicy

Szanowni pracownicy Akademii Ignatianum w Krakowie,

chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18)
zapraszamy do biura w budynku Zofiówki (1 piętro, pokój nr 11) w celu złożenia dokumentów zgłoszeniowych tj. Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu.

Dokumenty dostępne pod adresem: www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania

Nasze biuro jest dla Państwa otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.


Oto listy szkoleń przewidzianych w projekcie, na które można się zapisywać:

Lista szkoleń dla Kadry Zarządzającej
Lista szkoleń dla Kadry Administracyjnej

Miejsca na szkolenia przyznawane są wg zasad Regulaminu Szkoleń dla Administracji. Osoby niezakwalifikowane w pierwszej selekcji wpisywane są na listę rezerwową.

--------------------------------------------------------------------------------------------