Uchwały Rady

2019/2020

Uchwała nr 2/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 marca 2020r. w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak do poprawy 

Uchwała nr 3/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 4/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agaty Świerczek z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 5/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 6/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Joanny Kołat z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 7/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 8/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Rabsztyn z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Załącznik do Uchwały nr 9/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 1. do Regulaminu _ Wzór listy obecności Członków Komisji

Załącznik nr 2. do Regulaminu _  Wzór protokołu z przebiegu posiedzenia Komisji

Załącznik nr 3. Wzór uchwały Komisji w sprawie wniosku do Rady o podjęcie uchwały o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia

Załącznik nr 4. Wzór uchwały Komisji w sprawie wniosku do Rady o podjęcie uchwały o nieprzyjęciu obrony i nienadaniu stopnia

Załącznik nr 5. Wzór uchwały Komisji w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 10/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 11/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 12/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kilar

Uchwała nr 14/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 2 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora  w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 16/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Prusiowi

Uchwała nr 17/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Zofii Kuryśko

Uchwała nr 18/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Batorowskiej 

Uchwała nr 19/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Trybulskiej

Uchwała nr 20/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Bełtkiewicz

Uchwała nr 21/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 22/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 23/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich ks.dr. Dariusza Radziechowskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

 

Uchwała nr 24/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia Wytycznych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w trybie zdalnym

Uchwała nr 25/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jaskulskiej-Dwurażnej

Uchwała nr 26/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Marut

Uchwała nr 27/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 28/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Mariusza Jabłońskiego

Uchwała nr 32/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora dr. Mariuszowi Paradowskiemu