Uchwały Rady

2019/2020

Uchwała nr 2/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 marca 2020r. w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak do poprawy 

Uchwała nr 3/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 4/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agaty Świerczek z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 5/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 6/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Joanny Kołat z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 7/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 8/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Rabsztyn z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Załącznik do Uchwały nr 9/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 1. do Regulaminu _ Wzór listy obecności Członków Komisji

Załącznik nr 2. do Regulaminu _  Wzór protokołu z przebiegu posiedzenia Komisji

Załącznik nr 3. Wzór uchwały Komisji w sprawie wniosku do Rady o podjęcie uchwały o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia

Załącznik nr 4. Wzór uchwały Komisji w sprawie wniosku do Rady o podjęcie uchwały o nieprzyjęciu obrony i nienadaniu stopnia

Załącznik nr 5. Wzór uchwały Komisji w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 10/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 11/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 12/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kilar

Uchwała nr 14/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 2 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora  w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 16/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Prusiowi

Uchwała nr 17/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Zofii Kuryśko

Uchwała nr 18/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Batorowskiej 

Uchwała nr 19/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Trybulskiej

Uchwała nr 20/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Bełtkiewicz

Uchwała nr 21/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 22/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 23/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich ks.dr. Dariusza Radziechowskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 24/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia Wytycznych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w trybie zdalnym

Uchwała nr 25/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jaskulskiej-Dwurażnej

Uchwała nr 26/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Marut

Uchwała nr 27/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 28/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Mariusza Jabłońskiego

Uchwała nr 32/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora dr. Mariuszowi Paradowskiemu

Uchwała nr 33/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny podstawowej wraz z literaturą pomocniczą

Załącznik do Uchwały nr 33/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych z dnia 10 września 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny podstawowej wraz z literatura pomocniczą

Uchwała nr 34/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny dodatkowej wraz z literaturą (dla kierunków niepedagogicznych)

Załącznik do Uchwały nr 34/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych z dnia 10 września 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny dodatkowej wraz z literaturą (dla kierunków niepedagogicznych)

 

2020/2021

Uchwała nr 1/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 9 października 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 2/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 9 października 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 5/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny podstawowej

Załącznik do Uchwały nr 5/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny podstawowej wraz z literaturą pomocniczą

Uchwała nr 6/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny dodatkowej

Załącznik do Uchwały nr 6/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny dodatkowej wraz z literaturą pomocniczą

Uchwała nr 7/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny nauki o kulturze i religii

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny nauki o kulturze i religii, jako dyscypliny podstawowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny nauki o kulturze i religii, jako dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 9/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 10/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Joannie Kołat 

Uchwała nr 11/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie  przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 12/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie  przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 14/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 15/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 17/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 18/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Agacie Świerczek

Uchwała nr 19/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 20/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Katarzynie Rabsztyn

Uchwała nr 21/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 22/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia ks. dr. Dariuszowi Radziechowskiemu

Uchwała nr 29/2020/2021 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Szymoniaka  

Uchwała nr 30/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Jabłońskiego

Uchwała nr 31/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr. Mariuszowi Jabłońskiemu

Uchwała nr 32/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 33/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Joannie Szefer

Uchwała nr 41/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 42/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 43/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Agnieszce Muchackiej-Cymerman