Uchwały Rady

2019/2020

Uchwała nr 1/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 18 grudnia 2019r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Rady ds. Stopni Naukowych  Akademii Ignatianum w Krakowie

Uchwała nr 2/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 marca 2020r. w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak do poprawy 

Uchwała nr 3/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 4/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agaty Świerczek z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 5/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 6/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Joanny Kołat z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 7/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 8/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 6 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Rabsztyn z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 9/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy zakres kompetencji  i obowiązków Komisji ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasady i tryb wyboru jej członków

Załącznik do Uchwały nr 9/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020r. (Regulamin określający szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji ds. Stopni Naukowych w AIK)

Załącznik nr 1. do Regulaminu _ Wzór listy obecności Członków Komisji

Załącznik nr 2. do Regulaminu _  Wzór protokołu z przebiegu posiedzenia Komisji

Załącznik nr 3. Wzór uchwały Komisji w sprawie wniosku do Rady o podjęcie uchwały o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia

Załącznik nr 4. Wzór uchwały Komisji w sprawie wniosku do Rady o podjęcie uchwały o nieprzyjęciu obrony i nienadaniu stopnia

Załącznik nr 5. Wzór uchwały Komisji w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 10/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 11/2019/2020  Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 12/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 maja 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kilar

Uchwała nr 13/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Biela

Uchwała nr 14/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 2 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora  w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 15/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 2 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy wymaganych w prowadzeniu postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w AIK

Załącznik nr 1. Wniosek o wyznaczenie promotora

Załącznik nr 2. Wniosek o wyznaczenie promotora (tryb eksternistyczny)

Załącznik nr 3. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 4. Wykaz prac naukowych

Załącznik nr 5. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 6. Zgoda na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego

Załącznik nr 7. Opinia w sprawie rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 8. Oświadczenie o składaniu rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 9. Dane osobowe

Załącznik nr 10. Zobowiązanie do pokrycia opłaty za postepowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Załącznik nr 11. Wzór protokołu z egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej

Załącznik nr 12. Wzór protokołu z egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej

Załącznik nr 13. Wzór protokołu z egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego       

Uchwała nr 16/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Prusiowi

Uchwała nr 17/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Zofii Kuryśko

Uchwała nr 18/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Batorowskiej 

Uchwała nr 19/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Trybulskiej

Uchwała nr 20/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Bełtkiewicz

Uchwała nr 21/2019/2020 Rady ds.Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 22/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 23/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich ks.dr. Dariusza Radziechowskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 24/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 23 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia Wytycznych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w trybie zdalnym

Uchwała nr 25/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jaskulskiej-Dwurażnej

Uchwała nr 26/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Marut

Uchwała nr 27/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 28/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Mariusza Jabłońskiego

Uchwała nr 29/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Jabłońskiego

Uchwała nr 30/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składach komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim p. mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 31/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej p. mgr Joanny Mieczysławy Szefer

Uchwała nr 32/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 10 września 2020r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego, a tym samym  wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora dr. Mariuszowi Paradowskiemu

Uchwała nr 33/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny podstawowej wraz z literaturą pomocniczą

Załącznik do Uchwały nr 33/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych z dnia 10 września 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny podstawowej wraz z literatura pomocniczą

Uchwała nr 34/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny dodatkowej wraz z literaturą (dla kierunków niepedagogicznych)

Załącznik do Uchwały nr 34/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych z dnia 10 września 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny pedagogika, jako dyscypliny dodatkowej wraz z literaturą (dla kierunków niepedagogicznych)

 

2020/2021

Uchwała nr 1/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 9 października 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 2/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 9 października 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 3/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 9 października 2020r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Marii Szcześniak 

Uchwała nr 4/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Pudełko 

Uchwała nr 5/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny podstawowej

Załącznik do Uchwały nr 5/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny podstawowej wraz z literaturą pomocniczą

Uchwała nr 6/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny dodatkowej

Załącznik do Uchwały nr 6/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny filozofia, jako dyscypliny dodatkowej wraz z literaturą pomocniczą

Uchwała nr 7/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 9 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny nauki o kulturze i religii

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny nauki o kulturze i religii, jako dyscypliny podstawowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2020/2021 z dnia 9 października 2020r. Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny nauki o kulturze i religii, jako dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 8/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie dokonania zmiany Sekretarza w Komisji ds. Stopni Naukowych w przewodzie doktorskim p. mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 9/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kołat

Uchwała nr 10/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Joannie Kołat 

Uchwała nr 11/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie  przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 12/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020r. w sprawie  przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 13/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z filozofii jako dyscypliny dodatkowej przez mgr Agnieszkę Muchacką-Cymerman  

Uchwała nr 14/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 15/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Marii Szcześniak

Uchwała nr 16/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marii Szcześniak 

Uchwała nr 17/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Świerczek

Uchwała nr 18/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Agacie Świerczek

Uchwała nr 19/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rabsztyn

Uchwała nr 20/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Katarzynie Rabsztyn

Uchwała nr 21/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ks. dr. Dariusza Radziechowskiego

Uchwała nr 22/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia ks. dr. Dariuszowi Radziechowskiemu

Uchwała nr 23/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 24/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr Joanny Szefer 

Uchwała nr 25/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr. Mariusza Jabłońskiego  

Uchwała nr 26/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 4 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Biela

Uchwała nr 27/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 4 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Wojciecha Biela z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 28/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK w Krakowie z 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich  dr. Sergey’a Trostyanskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej  i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 29/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Szymoniaka  

Uchwała nr 30/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Jabłońskiego

Uchwała nr 31/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr. Mariuszowi Jabłońskiemu

Uchwała nr 32/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 33/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Joannie Szefer

Uchwała nr 34/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie odmowy wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 35/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 36/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 8 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 37/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 8 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Łukasza Bartkowicza z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 38/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 8 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharkiewicz

Uchwała nr 39/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 8 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Sucharkiewicz z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwala nr 40/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 34/2020/2021 z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie odmowy wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 41/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szefer

Uchwała nr 42/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 43/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Agnieszce Muchackiej-Cymerman

Uchwała nr 44/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z  5 lutego 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Świdra

Uchwała nr 45/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 5 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Marka Świdra z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 46/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie uznania potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej w dyscyplinie filozofia przez p. mgr. Krzysztofa Szymoniaka

Uchwała nr 47/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie uznania certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego przez p. mgr. Krzysztofa Szymoniaka

Uchwala nr 48/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Krzysztofa Szymoniaka z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej

Uchwała nr 49/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 marca 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 50/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 19 marca 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Weroniki Pudełko z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 51/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 19 marca  2021r. w sprawie zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Krzysztofa Szymoniaka 

Uchwała nr 52/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrany rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 53/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej  w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Klaudii Chwastek

Uchwała nr 54/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Marzenie Kutt

Uchwała 55/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania  stopnia naukowego doktora mgr Bernadecie Maj   

Uchwała nr 56/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej  w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Monice Grodeckiej

Uchwała nr 57/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej  w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Łukaszowi Tomalowi

Uchwała nr 58/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrany rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Biela  

Uchwała nr 59/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrany rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharkiewicz

Uchwała nr 60/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrany rozprawy doktorskiej mgr. Marka Świdra

Uchwała nr 61/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Magdzie Bałajewicz 

Uchwała nr 62/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bartkowicza

Uchwała nr 63/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr. Łukaszowi Bartkowiczowi

Uchwała nr 64/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharkiewicz

Uchwała nr 65/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Katarzynie Sucharkiewicz 

Uchwała nr 66/2020/2021 Rady ds. STopni NAukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Świdra

Uchwała nr 67/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr. Markowi Świdrowi

Uchwała nr 68/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrany rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 69/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Genei-Pietrzak

Uchwała nr 70/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Barbary Genei-Pietrzak z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 71/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golik  

Uchwała nr 72/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Małgorzaty Golik z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 73/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agaty Kilar z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 74/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Joanny Pierzgi z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 75/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Kindze Ziembińskiej

Uchwała nr 76/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Robertowi Sotwinowi

Uchwała nr 77/2020/2021 z dnia 18 czerwca  2021r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Poturały

Uchwała nr 78/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie dokonania zmiany recenzenta oraz składu Komisji ds. Stopni Naukowych AIK do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Małgorzaty Golik

Uchwała nr 79/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji ds. Stopni Naukowych AIK do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 80/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Agaty Kilar

Uchwała nr 81/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Joanny Pierzgi

Uchwała nr 82/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Krzysztofa Szymoniaka

Uchwała nr 83/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Zofii Kuryśko

Uchwała nr 84/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich  mgr Zofii Kuryśko z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 85/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej w dyscyplinie pedagogika przez p. mgr Wiolettę Poturałę

Uchwała nr 86/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie potwierdzenia uzyskania przez mgr Wiolettę Poturałę efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego

Uchwała nr 87/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej, potwierdzających uzyskanie przez mgr Wiolettę Poturałę efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Uchwała nr 88/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji jako dyscypliny podstawowej

Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji jako dyscypliny podstawowej, stanowiące załącznik do Uchwały nr 88/2020/2021 Rady  ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2021 r.

Uchwała nr 89/2020/2021 z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji jako dyscypliny dodatkowej

Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji jako dyscypliny dodatkowej, stanowiące załącznik do Uchwały nr 89/2020/2021 Rady  ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2021 r.

Uchwała nr 90/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września  2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 91/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września  2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Weronice Pudełko

Uchwała nr 92/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września 2021r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Pudełko

Uchwała nr 93/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września  2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Biela

Uchwała nr 94/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 10 września  2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr. Wojciechowi Bielowi